Tarinani

Sen lisäksi, että olen erityisopettaja ja opinto-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja Mininepsy-kouluttaja, olen myös kahden pojan äiti. Olen ollut lapsena ja nuorena myös itse hieman erilainen oppija. Olen aina ollut melko vilkas ja muistan kouluajoilta, miten minulla oli haasteita mm. lukemisen sekä kertotaulujen opettelussa. Yläluokilla yhteisten vastuutehtävien hoitaminen kuitenkin motivoi minua, jolloin oppiminenkin sujui ikään kuin vahingossa paremmin.

Valmistuin Joensuun yliopistosta erityisluokanopettajaksi, laaja-alaiseksi erityisopettajaksi, luokanopettajaksi sekä oppilaan- ja opinto-ohjaajaksi. Nuorten uraohjaus on myös lähellä sydäntäni, koska omatkin uravalinnat selkiytyivät vasta työskenneltyäni erityisoppilaiden koulunkäynninohjaajana. Uraohjaukselle antaudun helposti tänäkin päivänä työssäni, kun näen aiheelle nuorten kanssa tarvetta.

Erilaisten oppijoiden tukemisen tiellä olen edelleen!

Tällä hetkellä virkatyönäni opetan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) peruskoulun suorittaneita. Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi opiskeltuani, huomasin tarvitsevani lisää tietoa ja työkaluja käytännön työhön nepsy-oppijoiden kanssa. Opiskelenkin koko ajan lisää näistä aiheista. Olen täydennyskouluttanut sivutoimisesti jo yli 1500 ammattilaista, opettajia, kasvattajia ja mm. lastensuojelu- ja perhetyöntekijöitä neurokirjon lasten ja nuorten asioista, mm Mininepsy-koulutuksissa sekä käymällä kouluttamassa mm. VESO-koulutuksissa, esim. Kasvatus- ja opetusalan suurtapahtumassa KEOS2019:ssa.

Olen huomannut, että neurokirjon oppijoiden tukemiseen tarvitaan yksilöllisiä tukitoimia. Kannan huolta siitä, että liian helposti neurokirjon oppijat saavat diagnoosin ja lääkityksen, mutta eivät muuta tukea. Myös huoltajat jäävät liian usein oireyhtymistä tarvittavan tiedon haussa yksin. Tätä tiedonpuutetta pyrin koulutuksillani paikkaamaan!

Elämä on jatkuvaa pitkää oppimispolkua, joka tekee elämästä mielenkiintoisemman elää. Jos oppiminen loppuu, loppuu myös kehitys!

Oppimispoluilta, Mari