Tarinani

Sen lisäksi, että olen erityisopettaja ja opinto-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, -kouluttaja ja Nepsy-Osaajakoulutuksen™ kehittäjä, olen myös kahden pojan äiti. Olen ollut lapsena ja nuorena myös itse hieman erilainen oppija. Olen aina ollut melko vilkas ja muistan kouluajoilta, miten minulla oli haasteita mm. lukemisen sekä kertotaulujen opettelussa. Yläluokilla yhteisten vastuutehtävien hoitaminen kuitenkin motivoi minua, jolloin oppiminenkin sujui ikään kuin vahingossa paremmin.

Valmistuin Joensuun yliopistosta erityisluokanopettajaksi, laaja-alaiseksi erityisopettajaksi, luokanopettajaksi sekä oppilaan- ja opinto-ohjaajaksi. Nuorten uraohjaus on lähellä sydäntäni, koska omatkin uravalinnat selkiytyivät vasta työskenneltyäni erityisoppilaiden koulunkäynninohjaajana. Uraohjaukselle antaudun helposti tänäkin päivänä työssäni, kun näen aiheelle nuorten kanssa tarvetta.

Erilaisten oppijoiden tukemisen tiellä olen edelleen!

Tällä hetkellä virkatyönäni opetan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) peruskoulun suorittaneita. Lisäksi toimin erityisopetuksen vastuuopettajana (ERVA) meillä TUVA-koulutuksessa. Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi opiskeltuani, huomasin tarvitsevani lisää tietoa ja työkaluja käytännön työhön nepsy-oppijoiden kanssa. Opiskelenkin koko ajan lisää näistä aiheista. Olen täydennyskouluttanut sivutoimisesti jo yli 1500 ammattilaista, opettajia, kasvattajia ja mm. lastensuojelu- ja perhetyöntekijöitä neurokirjon lasten ja nuorten asioista, mm Mininepsy-koulutuksissa sekä kouluttamalla mm. VESO-koulutuksissa ja esim. Kasvatus- ja opetusalan suurtapahtumassa KEOS2019:ssa.

Olen huomannut, että neurokirjon oppijoiden tukemiseen tarvitaan yksilöllisiä tukitoimia. Kannan huolta siitä, että liian helposti neurokirjon oppijat saavat diagnoosin ja lääkityksen, mutta eivät muuta tukea. Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön lisäksi myös huoltajat jäävät liian usein oireyhtymistä tarvittavan tiedon haussa yksin. Tätä tiedonpuutetta pyrin koulutuksillani paikkaamaan!

Perustin keväällä 2023 osakeyhtiön, Nepsy-Osaaja Oy, jonka toiminta on lähtenyt unelmastani lisätä ammattilaisten nepsy-osaamista ja yhdistää nepsy-osaajat yhteisöksi, jossa nepsy-arjen tukitoimia ja vertaistukea jaetaan positiivisesti yhdessä ideoiden ja jatkuvasti kouluttautuen lisää! Vuoden 2024 alusta alkaen myös tämä sivusto on osa Nepsy-Osaaja Oy:n toimintaa. Tarjoan tällä oppimispoluilla.fi-sivustolla itsenäisesti opiskeltavia verkkokoulutuksia ja Nepsy-Osaaja -sivustolla lähi- ja etäkoulutuksia sekä eri tahoille räätälöityjä nepsy-koulutuksia. Kurkkaa siis myös uudet sivuni ja tule mukaan toimintaan!

Sinut tervetulleeksi toivotellen, Mari

Elämä on jatkuvaa oppimispolkua, joka tekee elämästä mielenkiintoisemman elää. Jos oppiminen loppuu, loppuu myös kehitys!

Oppimispoluilta, Nepsy-Osaaja Oy:n Mari