Tarkkaavuuden säätelyn vaikeus (ADHD/ADD)

Tarkkaavuuden säätelyn vaikeus on vaikeutta kohdentaa, ylläpitää ja siirtää tarkkaavuutta, mikä voi näkyä…

 • keskittymisvaikeuksina,
 • häiriöherkkyytenä,
 • yksityiskohtien huomiotta jättämisenä,
 • taipumuksena hukata tavaroita ja
 • lyhytjänteisyytenä.

Tämä ilmenee mm. 

 • vaikeutena suunnata tarkkaavuus olennaiseen asiaan.
 • vaikeutena ylläpitää keskittymistä riittävästi saadakseen tehtävän tehtyä loppuun.
 • tarkkaavuuden fokuksen (kohteen) vaihdossa tarpeen mukaan.
 • kyvyssä lopettaa tekeminen oikea-aikaisesti.
 • häiriöherkkyytenä, mikä näkyy keskittymistä haittaavana, jos ulkopuolinen tai mielensisäinen häiriötekijä vetää huomion puoleensa.
 • myös hajamielisyytenä, unohteluna ja ajatusten vaelteluna. Sovittujen asioiden unohtaminen vaikeuttaa niin kodin arkea kuin koulutyötä.
 • kiinnostavaan kohteeseen hyvin intensiivisenä keskittymisenä, mutta vähemmän kiinnostavaan tärkeäänkin asiaan paneutuminen voi olla ylivoimaista.
 • mahdollisena hyperfokusointina, jolloin ajantaju ja tilannetaju häviävät ja tekemisen lopettaminen tai huomion kiinnittäminen muuhun on haastavaa.

TARKKAAVUUDEN SÄÄTELYN VAIKEUKSIA aikuisilla (ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0, 2018)

Ajatusten harhailua. Ajatukset karkailevat aivan muualle, kun yrittää keskittyä johonkin. Voi tuntua siltä, kuin pää olisi täynnä ajatuksia. Kaikenlaista pulpahtelee mieleen. Voi esim haitata illalla rauhoittumista nukkumaan.

Huolimattomuutta ja huolimattomuusvirheitä.

Lukemiseen on usein vaikea keskittyä. Sivun luettua huomaa, ettei ole ymmärtänyt mitään tekstistä. Saattaa joutua lukemaan saman lauseen monta kertaa.

Keskustelun seuraaminen voi olla vaikeaa. Kuuntelee keskustelua ja osallistuu siihen innolla, mutta sitten ajatukset vaan alkavat harhailla, eikä pysy kärryillä siitä, mistä puhutaan.

Luentoja ja oppitunteja voi olla vaikea seurata. Ajatukset karkailevat, alkaa väsyttää ja silmät luppasevat. Yrittää pitää itsensä hereillä ja aktiivisena mm naputtelemalla pöytää, liikuttelemalla itseään tai piirtelemällä paperiin.

Herkkyys häiriöille. Häiriintyy helposti läheltä ja kauempaa kuuluvista äänistä. Huomio kiinnittyy muualta tulevaan ääneen, eikä pysty enää keskittymään tekeillä olevaan.

Häiriintyy keskeytyksistä. Jos joku keskeyttää, on vaikea päästä uudelleen työhön kiinni. Joku on arvioinut, että ADD-aikuiselta voi viedä jopa 8 minuuttia päästä uudelleen kiinni asiaan, mitä on ennen keskeytystä tehnyt. (Miten pitkä aika tarvitaankaan lapsella samaan?)

Ongelmat lomakkeiden täyttämisessä. Voi tuntua mahdottomalta keskittyä lomakkeisiin ja niiden täyttämiseen.

Ylikeskittyminen. Kun aihe on mielenkiintoinen, saattaa uppoutua siihen niin, että ajantaju katoaa ja muut tärkeätkin asiat jäävät tekemättä. Saattaa myös keskittyä tehtävässä pieniin yksityiskohtiin kokonaisuuden sijaan. Voi olla vaikea lopettaa ylikeskittyminen. 

TARKKAAMATTOMUUS VOI AIHEUTTAA MYÖS MUISTIN ONGELMIA, JOTKA AIKUISILLA VOIVAT ILMETÄ SEURAAVASTI: (ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0, 2018)

Vaikeutta muistaa monta asiaa yhtä aikaa. Kun keskustelee ystävän tai puolison kanssa, saattaa unohtaa, mitä hetki sitten sanoi. Saattaa lähteä kauppaan ostamaan neljää asiaa ja tuleekin kotiin kolmen asian kanssa.

Oppimisen vaikeutta. Hankala oppia varsinkin suurta määrää toisistaan irrallista, yksityiskohtaista tietoa.

Häiriöherkkyys haastaa muistia.

Unohtelu. Unohtaa sovittuja tapaamisia, laskun maksamisen tai soittopyyntöön vastaamisen.

Mieleenpalauttamisen vaikeus. Tietää oppineensa jonkin asian, mutta ei saa palautettua sitä mieleen haluamallaan hetkellä.

Tavaroiden kadottaminen. Lompakko, avaimet, puhelin ja lukulasit ovat usein hukassa. Ei muista, mihin on ne jättänyt.

”TARKKAAVUUDEN SÄÄTELYN VAIKEUDESSA…

olennaista tarkkaavuuden ja keskittyneisyyden jyrkkä vaihtelu, joka ei ole ainakaan täysin tahdonalaisesti säädeltävissä.”

(ADHD-käsikirja, 2018)

Tarkkaavuudessa on siis kaksi asentoa: ON ja OFF! Ei välimuotoja!

Katso tässä vaiheessa videolta kommenttini tarkkaavuuden säätelyyn liittyen.

Nyt kun olemme lukeneet aikuisten tarkkaamattomuudesta ja siihen liittyvistä muistin ongelmista, on helpompi miettiä, mitä nämä haasteet tarkoittavat lapsilla ja nuorilla. 

Miten lapsi tai nuori pystyy keskittymään pitkään keskusteluun? Esimerkiksi oppilaspalavereissa… 

Onko ihme, jos lapsi tai nuori ei muista koulupäivän aikana esim terveydenhoitajan aikaa? 

Onko ihme, jos lapselta jää tavaroita kotipihalle päivän leikkien päätyttyä tai avain kotiin aamulla kouluun lähtiessä?

TARKKAAVUUTEEN yleisesti VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ:

 • Vireystila
 • Motivaatio
 • Tunnetila
 • Tavoitteet
 • Suunnitelmat ja aikomukset
 • Tiedot, taidot 
 • Havainto- ja toimintavalmiudet
 • Stressitekijät
 • Ympäristö; melu, lämpötila
 • Väsymys, unenpuute
 • Nälkä, jano
 • Itsetunto ja minäkuva
 • Sairaudet

Myös nykyaika haastaa tarkkaavuutta!

Tarkkaavuutta riittää hyvin yhteen ärsykkeeseen. Joskus sitä riittää väliaikaisesti jopa kahteen eri ärsykkeeseen, mutta ei pitkäksi aikaa. Tarkkaavuutta haastaa…

 • taskussa värisevä kännykkä.
 • palkkiojärjestelmiin perustuvat sovellukset, pelit, some-kanavat.

Esimerkki ADD-nuoresta:

Taija 7.luokka

Taija on tavallinen tyttö, joka ei juuri erottaudu oppilasmassasta. Hänellä on muutama hyvä ystävä omalla luokalla. Hän on siirtynyt yläluokille pääosin samassa oppilasryhmässä, jossa hän opiskeli myös alaluokilla. 

Kotona Taija touhuilee jonkin verran omissa oloissaan. Hän pitää leipomisesta. Mokkapalat ovat Taijan bravuuri ja niitä hän tekee usein. Välillä hän unohtaa ainesosia mokkapaloista, vaikka muistaa ohjeen ulkoa. Taija on auttavainen lapsi, mutta äidin mukaan unohtelee paljon sovittuja asioita. Vaikka Taijan kanssa on puhuttu ja sovittu joku asia edellisenä iltana, hän on yön jälkeen jo unohtanut sen. Tämä ottaa välillä äitiä päähän ja asiasta saatetaan ottaa yhteen.

Pääosin Taijan elämä rullaa ihan mukavasti. Syysloman jälkeen yläkoulun opettajat ovat kuitenkin alkaneet ihmetellä Taijan koulunkäyntiä. Välillä Taijan koevastaukset ovat olleet perin merkillisiä. Taija on mm. nimennyt biologian kokeessa maanosiin Mangosorsan. Tämän lisäksi Taija ei edisty matematiikan tunneilla. Usein muillakin oppitunneilla tyttö istuu mielellään ikkunan vieressä ja katselee ulos. Hän saattaa myös istua pitkiäkin aikoja hiljaa ja pyöritellä kynäänsä ilmassa. Katse harhailee, vaikka ei itsessään selkeästi kohdennu mihinkään. 

Opettajat kertovat, että tyttö on jotenkin avuttoman oloinen, vaikka alkaa tekemään tehtäviä käskettäessä. Sen lisäksi tytöltä unohtuu koepäivät, sovitut terveydenhoitajan ajat jne. 

Sovitaan, että koulupsykologi kartoittelee Taijan tilannetta. Taijalla todetaan ADD.