Aktiivisuuden säätelyn vaikeus (ADHD/ADD)

Intoa täynnä kuin ilmapallo!

Aktiivisuuden säätelyn vaikeus…

…tarkoittaa kyvyttömyyttä säätää omaa aktiivisuutta ja toimintaa tilanteeseen sopivaksi, mikä ilmenee tyypillisesti ylivilkkautena ja levottomuutena, mutta toisinaan myös liian vähäisenä aktiivisuutena.

Aktiivisuuden säätelyn vaikeus voi ilmetä…

  • Fyysisenä rauhattomuutena ja vaikeutena pysyä paikoillaan silloinkin, kun tilanne sitä vaatisi.
  • Olemisena koko ajan “menossa”, juoksentelemassa ja kiipeilemässä.
  • Kosketteluna ja kaiken tutkimisena.
  • Taukoamatta puhumisena.
  • Tavallista voimakkaampana äänenkäyttönä. Myös leikit ja tekemiset tuottavat keskivertoa enemmän ääntä.

Nuoruusiässä yliaktiivisuus usein vähenee ja muuttuu pienimuotoisemmaksi, kuten sormien ja jalkojen naputteluksi tai lähellä olevien esineiden jatkuvaksi kosketteluksi.

Aikuisuudessa yliaktiivisuus voi ilmetä hienoisena fyysisenä rauhattomuutena tai liiallisena puheliaisuutena. Usein se voi olla vain sisäistä levottomuutta ja paikallaan oloa vaativien tilanteiden välttelyä. (Aikuinen voi välttää tilanteita, joissa täytyy istua paikallaan. Myös niin sanottu “neuloosi” voi kertoa aktiivisuuden säätelyn vaikeudesta.)

Aktiivisuuden säätelyn vaikeus voi myös…

  • ilmetä aliaktiivisuutena, jolloin voi olla esim. hitautta, matalaa vireystilaa (nukahtamisen partaalla oloa) ja aloittamisen vaikeutta.
  • Myös aliaktiivisuuteen liittyy usein toiminnanohjauksen ongelmat.

Sekä yli- että aliaktiivisuudessa on kyse aktiivisuuden säätelyn vaikeudesta. Samallakin henkilöllä voi ilmetä eri tilanteissa erisuuntaista vaikeutta. 

Katso vielä videolta kommenttini aktiivisuuden säätelystä.