Jos olet enemmän kiinnostunut opiskelemaan neurokirjon oppijoiden tunnistamisesta ja tukemisesta yhdessä ryhmän kanssa, Sinun kannattaa tulla mukaan koulutukseen, joita nyt koronan takia järjestetään etänä Teams-yhteydellä. Koulutukset ovat kunnille, kouluille ja muille tahoille tarjottavia Mininepsy-koulutuksia, joissa pääpaino on koulussa ja / tai varhaiskasvatuksessa nepsy-oppijoiden tunnistamisessa ja tukemisessa. Saat kaikista koulutuksista itsellesi materiaalit sähköisesti ennen koulutuspäiviä. Saat koulutuksessa itsellesi rennossa ilmapiirissä tietoa ja konkreettisia työkaluja tukea tavallisten oppijoiden lisäksi neurokirjon oppijoita, joilla on autismikirjoa (mm. Asperger), aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD) tai Tourette ja lyhytaikaisempia tic-oireita. Lisäksi koulutuksissa käsitellään myös aistitiedon säätelyn vaikeuksia oppijoilla.

(HUOM! Usein työnantaja osallistuu työntekijöiden ammatilliseen kouluttautumiseen jotenkin. Kysy ainakin VESO-koulutusta tästä itsellesi, jos olet VESO-koulutukseen velvoitettu. Saat tarkemman erittelyn koulutuksen sisällöistä myös todistukseen halutessasi.)

Etänä järjestettävä Mininepsy-koulutus 15.11.-16.11.2021

Ma 15.11.2021 – ti 16.11.2021 klo 8.30-15.30 etäkoulutuksena koulun ja varhaiskasvatuksen väelle järjestettävä kehuttu Mininepsy-paketti, jossa perehdymme aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD / ADD) pulmia omaavan, autismikirjon (mm. Asperger-) ja Tourette-oppijan tunnistamiseen ja tukemiseen sekä aistitiedon pulmiin ja näihin liittyviin tukitoimiin. Laaja koulutus, jossa pohdimme myös naispuolisiksi syntyneiden erityispiirteitä neurokirjolla sekä toiminnanohjauksen osa-alueita ja näiden tukemista. Perehdymme ratkaisukeskeisyyteen ja pohdimme opettajan / varhaiskasvattajan roolia rakentamassa positiivista ja tuloksellista vuorovaikutusta ja moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi saat kattavan materiaalipaketin, jossa nepsy-oppijoiden kanssa hyödylliseksi koettua materiaalia listattuna, aihetta käsitteleviä artikkeleita ja linkkejä. Koulutuksessa kuulemme myös neurokirjon kokemusasiantuntijan puheenvuoron, joka syventää aiheen ymmärrystä.

Koulutuksen hinta 190 e 31.8.2021 mennessä ilmoittautuneille. 1.9.2021-30.9.2021 ilmoittautuneille hinta on 210 e ja loka-marraskuussa ilmoittautuville 240 e. Ilmoittaudu siis nopeasti mukaan sähköpostilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on to 11.11.2021.

(Huom! Max. 30 opiskelijaa.)

Etänä järjestettävä päivän nepsy-koulutus viikonloppuna

La 20.11.2021 klo 8.30-15.30 etäkoulutuksena koulun ja varhaiskasvatuksen väelle järjestettävä kehuttu nepsy-koulutus, jossa kuullaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD / ADD) pulmia omaavan ja autismikirjon (mm. Asperger-) oppijan piirteistä ja aistitiedon pulmista. Toisena pääteemana on nepsy-oppijan tukimuodot ja -menetelmät. Koulutuksessa käsitellään toiminnanohjauksen osa-alueita ja näiden tukemista sekä ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksia lasten ja nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa. Saat lisäksi itsellesi kattavan materiaalipaketin, jossa nepsy-oppijoiden kanssa hyödylliseksi koettua materiaalia listattuna, aihetta käsitteleviä artikkeleita ja linkkejä.

Koulutuksen hinta 95 e 31.8.2021 mennessä ilmoittautuneille. 1.9.2021-30.9.2021 ilmoittautuneille hinta on 105 e ja loka-marraskuussa ilmoittautuville 115 e. Ilmoittaudu siis nopeasti mukaan sähköpostilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on to 11.11.2021.

(Huom! Max. 30 opiskelijaa.)

Etänä järjestettävä päivän nepsy-koulutus kokemusasiantuntijan puheenvuorolla

Ke 1.12.2021 klo 8.30-15.30 etäkoulutuksena koulun ja varhaiskasvatuksen väelle järjestettävä kehuttu nepsy-koulutus, jossa kuullaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD / ADD) pulmia omaavan ja autismikirjon (mm. Asperger-) oppijan piirteistä ja aistitiedon pulmista. Toisena pääteemana on nepsy-oppijan tukimuodot ja -menetelmät sekä perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. Koulutuksessa kuullaan kokemusasiantuntijan puheenvuoro, joka syventää ymmärrystä aiheesta. Saat lisäksi itsellesi kattavan materiaalipaketin, jossa nepsy-oppijoiden kanssa hyödylliseksi koettua materiaalia listattuna, aihetta käsitteleviä artikkeleita ja linkkejä.

Koulutuksen hinta 105 e 1.8.2021 mennessä ilmoittautuneille. 1.9.2021-30.9.2021 ilmoittautuneille hinta on 120 e ja loka-marraskuussa ilmoittautuville 135 e. Ilmoittaudu siis nopeasti mukaan sähköpostilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on to 25.11.2021.

(Huom! Max. 30 opiskelijaa.)

Jos olet kiinnostunut tulemaan etäkoulutuksiin, laita minulle sähköpostia osoitteella: mari(at)oppimispoluilla.fi ja varmistan paikkasi koulutukseen! 😊

Jos Teitä on useampi kiinnostunut tulemaan koulutukseen, kysy minulta tarjousta! 😉

Katso vielä saamaani palautetta kahden päivän koulutuksista, eli ns. Koulu-Nepsy-paketeista sivulta “Koulutuspalautteita”.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kuva-hymynaama-oikein.jpg