Ratkaisukeskeisyyden mahdollisuudet opetuksessa ja kasvatuksessa!

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
39€
Aloita

Tässä verkkokoulutuksessa perehdyt ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksiin opetuksessa ja kasvatuksessa.

Ratkaisukeskeisyyden periaatteet antavat usein tehokkaamman ja motivoivamman lähtökohdan tavoitteelliselle toiminnalle. Etenkin haastavissa tilanteissa ratkaisukeskeisyys voi tuoda uusia tärkeitä näkökulmia ja tätä kautta tehokkaammin avun oppijalle.

Ratkaisukeskeisyys sopii työskentelyn pohjaksi kaikkien ihmisten kanssa, mutta erityisen hyvin mm. neurokirjon henkilöille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Tässä verkkokoulutuksessa saat itsellesi ratkaisukeskeisten periaatteiden lisäksi ratkaisukeskeisiä työtapoja, menetelmiä ja tehtävätyyppejä sovellettavaksi opetuksessa ja kasvatuksessa. Lisäksi näitä kannattaa hyödyntää kaikessa ihmisten kanssa tehtävässä ohjauksessa ja valmennuksessa.

Verkkokoulutuksen voit opiskella täysin itsenäisesti, aikaan ja paikkaan riippumattomasti. Käyttöoikeus materiaaleihin on vuosi, joten voit palata materiaaleihin myös myöhemmin. Koulutus sisältää vapaaehtoiset, itsenäisesti toteutettavat pohdintatehtävät (2 kpl), luettavaa tekstiä ja pääasiassa videoluennointia. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, ei siis jaettavaksi

Saat halutessasi lopuksi myös todistuksen verkkokoulutuksen aiheisiin perehtymisestä!

Tervetuloa verkkokoulutukseen!