Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa!

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
2300,00
Aloita

Kouluttaudu ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi!

Järjestämme yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia, sekä perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin, tehokkaiksi todettuihin menetelmiin.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Koulutus sisältää 18 etäkoulutuspäivää ja on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus toteutetaan alla olevan aikataulun mukaisesti.

Koulutuspäivien välissä sovelletaan koulutuksen sisältöjä omaan työhön, tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen sekä työstetään tehtäviä, jotka kehittävät omaa työtä, työskentelymenetelmiä, valmentamista. Opiskelijoiden itsenäisesti tekemiä tehtäviä käsitellään myös yhdessä koulutuspäivissä. 

Koulutuksen aikana opiskelija toteuttaa oman henkilökohtaisen valmennusprosessin, jota ohjataan tarpeen mukaan. 

Etäkoulutuksen opetusmenetelmiä ovat vuorovaikutukselliset luennot, keskustelut, kokemusten jakaminen, käytännön harjoitukset ja ryhmätyöskentely. Koulutuspäivissä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita hyödynnetään omassa työssä ja valmennusprosessissa. Koulutus sisältää lisäksi vierailevia asiantuntijaluentoja sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja.

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus on tarkoitettu mm. sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, Tourette, autismi, kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus), aistitiedon käsittelyn vaikeuksia sekä liitännäisoireita) omaavien henkilöiden kanssa.

Koulutuksen viitekehys

Positiivinen ja vahvuusperustainen pedagogiikka, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus, NLP sekä kognitiivinen käyttäytymistiede.

Aikataulu

Etäkoulutuspäivät: la 20.4. – su 21.4.2024, la 18.5. – su 19.5.2024, la 8.6. – su 9.6.2024, la 3.8. – su 4.8.2024, la 24.8. – su 25.8.2024, la 14.9. – su 15.9.2024, la 5.10. – su 6.10.2024., la 9.11. – su 10.11.2024 ja la 30.11. – su 1.12.2024.  

Koulutuspäivien kesto on pääasiassa klo 9.00-15.00 (7 oppituntia ja ruokatauko 45 min). HUOM! la 8.6.2024 klo 9.00 – 16.00.

Kouluttajat

Kouluttajat:

  • Pääkouluttajana toimii Kirsi Raatikainen, yrittäjä (YAT), valmentaja, kouluttaja, sairaanhoitaja (mielenterveys- ja päihdetyö), lastenhoitaja, puhevammaisten tulkki, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja (60 op), ratkaisukeskeinen valmentaja ja -kouluttaja, NLP Trainer (kouluttaja), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach.
  • Toisena kouluttajana toimii Mari Lapinkoski, kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, oppilaan- ja opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja NLP Practitioner. Mari on ADHD-liiton kouluttama Strategia-menetelmäohjaaja sekä autismikirjon asiantuntija. Marilla on pitkä työkokemus peruskoulun erityisopetuksen tehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii tutkintokoulutukseen valmentavassa (TUVA-) koulutuksessa erityisopetuksen vastuuopettajana ja sivutoimisena täydennyskouluttajana Nepsy-Osaaja Oyssa. 

Muut asiantuntijaluennoitsijat:

  • Heli Katajamäki, neuropsykologian erikoispsykologi (PsL), Neuropsykologipalvelu Nemo. Heli toimii neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavien lasten ja nuorten kuntouttajana. Hän on myös entinen koulupsykologi.
  • Ilpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Personal Coach, Mindfulness-ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen ja lääkehoidon asiantuntijana.
  • Muut asiantuntijaluennoitsijat
  • Kokemusasiantuntijat 

Koulutuksen hinta

2300, 00 € (sis. alv 24 %). Koulutukseen sisältyy kirja, Tammenterhon tarinoita, kirja valmennuksesta, kirjoittajana E-L Tamski. 

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan täältä: Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (30 op) – Mikkelin kesäyliopisto (mikkelinkesayliopisto.fi)