Nepsy-koulutukset tilauksesta!

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Kysy tarjous!

Tarjoamme kehuttuja nepsy-koulutuksia tilauksesta eri tahoille!

Räätälöimme tarpeitanne vastaavan koulutuksen, jossa saatte tietoa nepsy-piirteiden tunnistamisesta sekä käytännön työtapoja ja menetelmiä nepsy-lasten ja -nuorten kanssa toimimiseen.

Koulutuksen pituus voi olla esim. puolen päivän koulutuksesta neljän päivän koulutukseen riippuen tarpeestanne.

Koulutuksen aiheita voivat olla esimerkiksi:

 • Nepsy-piirteiden tunnistaminen ja käytännön esimerkkejä piirteiden ilmenemisestä (ADHD, autismikirjo; mm. Asperger, aistitoiminnan pulmat, Tourette ja lyhytaikaisemmat tic-oireet sekä näiden liitännäisoireet)
 • Naispuoliseksi syntyneiden erityisyys
 • Nepsy-piirteisen lapsen ja nuoren tukeminen arjessa, käytännön tukitoimia!
 • Toiminnanohjauksen osa-alueet, niissä esiintyvät pulmat ja toiminnanohjauksen tukeminen
 • Positiivinen psykologia ja vahvuusperustaisuus lapsen ja nuoren kanssa toimiessa
 • Nepsyjen kanssa tehokkaaksi todettu ratkaisukeskeinen ajattelu
 • Ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja työtapoja
 • Aistituotteet ja toiminnanohjausta tukevat materiaalit
 • Hyödylliseksi havaittua muuta materiaalia ja sovelluksia
 • Lapsen ja nuoren itsesäätelytaitojen kehittymisen tukeminen
 • Lapsen ja nuoren tunnesäätelyn tukeminen
 • Kuormittumisen säätely
 • Ammattilainen rakentamassa toimivaa yhteistyötä nepsy-lapsen / -nuoren perheen kanssa
 • PDA-piirteisyys lapsilla ja nuorilla sekä PDA-piirteisen tukeminen
 • Haastava käyttäytyminen ja siihen oikeanlainen puuttuminen

Lisäksi koulutuksissa:

 • Sovelletaan opittua pari- ja pienryhmätyöskentelyssä
 • Kuullaan kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja syventämään ymmärrystä aiheista

Kouluttajat:

Pääkouluttajana toimii Nepsy-Osaaja Oy:n KM, erityisluokanopettaja, oppilaan- ja opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, -kouluttaja ja NLP-Practitioner Mari Lapinkoski.

Lisäksi koulutuksissa on mukana kokemusasiantuntijoita neurokirjolta sekä muuta kouluttajatiimiä tarpeen mukaan.

Mari on kouluttanut jo yli 1500 ammattilaista erittäin hyvin palauttein! Koulutettujen joukossa on ollut opettajia ja varhaiskasvattajia sekä perhetyöntekijöitä, lastensuojelun henkilöstöä ja muita ammattilaisia.

Koulutuksista saatua palautetta:

Monet asiat olivat osittain tuttuja mutta nyt sain johdonmukaisesti ja jäsennellysti kootun kokonaisuuden nepsy-asioista. Kuvat ongelmakeskeisestä ja ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta olivat pysäyttäviä, kiitos silmien avaamisesta! (Opettaja päivän nepsy-koulutuksen jälkeen.)

Erittäin asiantunteva kouluttaja, käytännön kokemukset ja esimerkit olivat hyviä. (Opettaja päivän nepsy-koulutuksesta.)

Esimerkit ja työelämään rinnastaminen olivat parasta. Myös että kouluttajalla näkemystä ja nykypäivän tietoa kenttätyöstä. Sillä kentällä ja teoriassa asiat saattavat olla hyvin kaukana toisistaan. (Opettaja nepsy-koulutuksen käytyään.)

Tuli uusia asioita ja myös asioita tukemaan omia kokemuksia / omaa tietotaitoa! Selkeä ja hieno kokonaisuus! Tästä on taas hyvä jatkaa eteenpäin ja syventää omaa tietotaitoa vielä lisää! Aihe on laaja, mutta saimme kattavan kuvan nepsy-lasten tukemisesta. (Varhaiskasvattaja kolmen päivän koulutuksen jälkeen.)

Ihanaa, että koulutat ja ihanaa, että juuri sinunlaisia nepsy-osaajia on olemassa tukemassa näiden lasten polkua kohti aikuisuutta! Voi kunpa omalla lapsellani olisi näin mahtava osaaja tukemassa koulupolkua! (Varhaiskasvattaja kolmen päivän koulutuksen jälkeen.)

Pitäisi olla kaikille mahdollinen koulutus: niin paljon tärkeää asiaa ja oppia saa koulutuksesta. (Varhaiskasvattaja kolmen päivän koulutuksen jälkeen.)

Olkaahan siis yhteydessä sähköpostilla mari.lapinkoski(at)nepsy-osaaja.fi tai puh. 045 251 3884, niin räätälöimme Teidän tarpeitanne vastaavan koulutuksen!