Verkkokurssi aistitiedon säätelyn vaikeuksista.

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
49€
Aloita

Tällä verkkokurssilla saat tietoa aistitiedon säätelyn pulmista sekä niiden tukemisesta arjessa.

Aluksi perehdyt teoriaosuuteen aistitiedon säätelyn vaikeuksista neurokirjolla. Kuulet kokemusasiantuntijan puheenvuoron (noin 30 min.) aikana, miten ADHD-aikuisella ja autismikirjon lapsella aistitiedon säätelyn pulmat voivat näkyä.

Toinen verkkokurssin pääteema on erilaiset tukitoimet ja aistiesteettömyys. Perehdyt tapoihin helpottaa aistitiedon säätelyn pulmista kärsivän henkilön arkea, mm. syömisen pulmia. Saat myös vinkkejä siedättämiseen. Esittelen verkkokurssilla suomalaisen Funsense-nimisen yrityksen tuotteita ja saat heidän verkkokauppaansa rahanarvoisen edun. Koulutus sisältää lisäksi osion rauhoittumisesta ja rentoutumisesta tukimuotona. Löydät osiosta myös kaksi ladattavaa rentoutusta hyödynnettäväksesi.

Koulutus sisältää videoluennointia ja luettavaa tekstiä sekä kokemusasiantuntijan puheenvuoron videolla. Saat koulutusmateriaalit käyttöösi vuodeksi, joten voit palata niihin myös myöhemmin. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, ei siis jaettavaksi. Koulutuksen lopuksi saat halutessasi todistuksen koulutuksen aiheisiin perehtymisestä.

Tervetuloa verkkokoulutukseen!