Lähi- tai etäkoulutuksena kahden päivän nepsy-koulutusta!

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
240e
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu.

Kehuttua nepsy-koulutusta järjestetään taas syksyllä 2022! Seuraa ilmoittelua!

Taas syksyllä 2022 järjestetään koulun ja (varhais)kasvatuksen väelle kehuttua nepsy-koulutusta.

Koulutuksessa perehdymme aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD ja tarkkaamattomuuteen painottuva muoto) pulmia omaavan, autismikirjon (mm. Asperger-) ja Tourette-oppijan tunnistamiseen ja tukemiseen sekä aistitiedon pulmiin ja näihin liittyviin tukitoimiin. Laaja koulutus, jossa pohdimme myös naispuolisiksi syntyneiden erityispiirteitä neurokirjolla sekä toiminnanohjauksen osa-alueita ja näiden tukemista. Perehdymme ratkaisukeskeisyyteen ja pohdimme opettajan / varhaiskasvattajan roolia rakentamassa positiivista ja tuloksellista vuorovaikutusta ja moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi saat kattavan materiaalipaketin, jossa nepsy-oppijoiden kanssa hyödylliseksi koettua materiaalia listattuna, aihetta käsitteleviä artikkeleita ja linkkejä. Koulutuksessa kuulemme myös neurokirjon kokemusasiantuntijan puheenvuoron, joka syventää aiheen ymmärrystä. Taukojen aikana voit myös perehtyä erilaisiin aistituotteisiin, joita tuon koulutustilaan näytille.

Tervetuloa mukaan!

Jyväskylässä järjestettävissä koulutuksissa on esillä mm. Funsensen aistituotteita.

(HUOM! Usein työnantaja osallistuu työntekijöiden ammatilliseen kouluttamiseen. Kysy ainakin VESO-koulutusta näistä koulutuspäivistä itsellesi, jos olet VESO-koulutuksiin velvoitettu. Saat tarkemman erittelyn koulutuksen sisällöistä myös todistukseen halutessasi.)